สถานที่ท่องเที่ยวบนเส้นทางรถไฟฟ้า Line 2

สถานที่ท่องเที่ยวบนเส้นทางรถไฟฟ้า Line 2

สถานที่ท่องเที่ยวบนเส้นทางรถไฟฟ้า Line 1


แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินเกาหลี - โซล (Seoul Subway map)

 รถไฟใต้ดินของกรุงโซล มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันหมด

คือจะเป็นสถานี Tranfer ตามสถานีต่างๆ ทำให้เดินทางไปยังที่ต่างๆของกรุงโซลได้สะดวกมาก

และช่วยประหยัดค่าเดินทางและเวลาได้มาก


รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี แบบปกติ ครั้งที่ 17มารยาทแบบเกาหลี

มารยาทแบบเกาหลี

1. การทักทายและการบอก ขอบคุณ เป็นเรื่องสำคัญมากของคนเกาหลี คนเกาหลีมักกล่าวคำทักทายและขอบคุณพร้อมก้มหัวคำนับเสมอ โค้งต่ำระดับไหนนั้นขึ้นอยู่กับความอาวุโสของผู้พูดทั้ง 2 ฝ่าย

2. คนเกาหลีไม่นิยมการแสดงออกโดยเปิดเผยและมักจะจำกัดการถูกเนื้อต้องตัวเพียงแค่การจับมือทักทายกันอย่างสุภาพ อย่างไรก็ตามถ้ารู้จักคนเกาหลีดีขึ้นจะเกิดความคุ้นเคยกันเพิ่มขึ้น ชาวต่างชาติอาจแปลกใจที่เป็นผู้ชายโดยเฉพาะชายหนุ่มเดินตามถนนจับมือโอบไหล่กัน หรือผู้หญิงเดินจับมือกันการสัมผัสร่างกายเพื่อนสนิทขณะที่คุยกันถือว่ายอมรับกันได้ในประเทศเกาหลี แต่การแสดงความรักระหว่างเพศในที่สาธารณะ เช่น กอดและจูบถือว่าไม่สมควร

การติดต่อกับสถานทูตไทยในเรืองต่างๆ


การติดต่อกับสถานทูตไทยในเรื่องของการต่ออายุหนังสือเดินทางไทยหรือทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางเล่มเก่าหาย

คุณสามารถต่ออายุหนังสือเดินทางไทยหรือทำหนังสือเดินทางไทย ได้ที่สถานทูตไทยในกรุงโซลแห่งเดี่ยวเท่านั้น (ในกรณีที่คุณอาศัยอยุ่ในประเทศเกาหลี)และคุณต้องมาดำเนินการด้วยตัวของคุณเอง เพราะต้องใช้ลายเซ็นต์ชื่อของคุณเท่านั้น สิ่งที่คุณต้องเตรียมมาเมื่อคุณจะมาต่ออายุหนังสือเดินทางหรือทำหนังสือเล่มใหม่