การติดต่อกับสถานทูตไทยในเรืองต่างๆ


การติดต่อกับสถานทูตไทยในเรื่องของการต่ออายุหนังสือเดินทางไทยหรือทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางเล่มเก่าหาย

คุณสามารถต่ออายุหนังสือเดินทางไทยหรือทำหนังสือเดินทางไทย ได้ที่สถานทูตไทยในกรุงโซลแห่งเดี่ยวเท่านั้น (ในกรณีที่คุณอาศัยอยุ่ในประเทศเกาหลี)และคุณต้องมาดำเนินการด้วยตัวของคุณเอง เพราะต้องใช้ลายเซ็นต์ชื่อของคุณเท่านั้น สิ่งที่คุณต้องเตรียมมาเมื่อคุณจะมาต่ออายุหนังสือเดินทางหรือทำหนังสือเล่มใหม่

5 เทพเจ้าแห่งตำนานเกาหลี


   ขึ้นชื่อว่าตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า ผู้มีอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์ หรือเหล่าสัตว์เทพเจ้า หลายๆประเทศบนโลกคงมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่ไม่มากก็น้อย เหมือนประเทศไทยเราที่มีความเชื่อเกี่ยวกับครุฑ พญานาค พระนารายณ์ พระศิวะ อะไรประมาณนั้น ของที่เกาหลีเขาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพผู้สร้างของเขาเช่นกัน ซึ่งมีรากฐานความเชื่อที่คล้ายคลึงกันกับญี่ปุ่นและจีน

5 เทพเจ้าแห่งตำนานเกาหลี

ต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยจะทำอย่างไร

ต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

ชาวไทยสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูต โดยผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขี้นไป สามารดำเนินการด้วยตนเอง หากอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่มากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอม หรือต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลทั้งสามดังกล่าวข้างต้น แต่ถ้าต่ำกว่า 17 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากศาลจีงสมรสได้ 
2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ 

การเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบต่างๆ ในการขอ และ ต่ออายุวีซ่า ของคู่สมรสชาวต่างชาติที่แต่งงานกับสามีเกาหลี

ต่ออายุวีซ่า

■ การขอ และ ต่ออายุวีซ่า 
○ ผู้มีสิทธิขอ : คู่สมรสชาวต่างชาติที่แต่งงานกับสามีเกาหลี (ที่ถือวีซ่า: (F-6) คู่สมรสชาวต่างชาติ ) 
○ เปลี่ยนแปลง การขอ และ ต่ออายุวีซ่า ไม่จำเป็นต้องใช้ หนังสือรับรองจากไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง จากสามี 

ตรุษเกาหลี อีกหนึ่งวันดีๆของชาวเกาหลี


หลายคนอาจจะสงสัยว่าตรุษเกาหลี จะเหมือนตรุษจีนหรือเปล่า คำตอบคือวันเดียวกันครับ ก็ไม่ต่างจากตรุษญวน ตรุษมองโกเลีย ตรุษธิเบต แต่ตรุษไทยคนละวันกับเขานะ ตรุษเกาหลีก็คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติว่าด้วยวันที่ 1 เดือน 1 ปีจันทรคติ สังเกตง่ายๆ ตรุษจีนเมื่อไหร่ก็ตรุษเกาหลีเมื่อนั้นแหละค่ะ(ฮ่าๆ ;P)
ตรุษเกาหลีตรุษเกาหลี

แผนการรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS - TOPIK ประจำปี 2556


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย